IGDESIGN - vývoj aplikované elektroniky


NAŠE SLUŽBY

CAD návrh jednovrstvých, dvou i vícevrstvých desek s plošnými spoji.
(DPS) pro klasickou (THD), povrchovou (SMT) i smíšenou montáž až do VI.třídy konstrukční přesnosti. Pro návrh desek je standartně používán legální návrhový systém Eagle.

a) zdroj dat:
 • schéma zapojení nakreslené rukou nebo v některém návrhovém software např. DC/CAD, EAGLE, ORCAD , PROTEL popř. jiném, včetně seznamu použitých součástek
 • ideový náčrt nebo přesný výkres požadované DPS včetně rozmístění "kritických" součástek ( konektory, ovládací a indikační prvky apod. ) a montážních děr, které mají na DPS přesné umístění
 • katalogové listy popř. vzorky atypických součástek
 • vzorek - dříve zhotovená DPS
 • pokud se jedná pouze o úpravu DPS navržené v některém výše uvedeném software, tak její předchozí návrh
b) zhotovení podkladů pro výrobu:
 • soubor s návrhem DPS v některém z výše uvedeném návrhovém software
 • gerber soubory ve formátu požadovaném zákazníkem popř. výrobcem DPS
 • soubory s daty pro vrtačku ve formátu požadovaném zákazníkem popř. výrobcem DPS
 • osazovací plán pro ruční osazování
 • soubory s daty pro automatické osazování (závisí na typu osazovacích automatů)
 • rozpiska součástek
Zhotovené podklady pro návrh a výrobu DPS lze bezplatně archivovat.
V kooperaci zajišťujeme vlastní výrobu DPS a následné osazení součástkami včetně jejich zajištění.


Reverzní engineering desek s plošnými spoji:
Máte starou desku s plošnými spoji, která je natolik poškozená, že její oprava je nerentabilní? Potřebujete vyrobit další desky z originálu, ke kterému již neexistuje výrobní dokumentace nebo provést redesign takových desek? Nabízíme možnost reverzního engeneeringu, tj. nakreslení schématu zapojení a návrh desky s plošnými spoji dle originálu včetně podkladů pro výrobu, popř. následnou výrobu a osazení desek. Tuto službu nabízíme až do úrovně oboustranných desek osazených součástkami pro klasickou (THT) montáž, dle složitosti desky také součástkami pro povrchovou (SMT) montáž.

Vývoj elektronických zařízení:
Tato činnost zahrnuje komplexní zpracování požadavku zákazníka t.j. výběr elektronických komponentů a návrh schématu zapojení pro konkrétní aplikaci až po zhotovení prototypu nebo prototypové série.
Realizujeme zakázky z oblasti mikroprocesorové a GSM techniky, audio/videotechniky, napájecí a regulační techniky, zábavní techniky. V konečné fázi obdrží zákazník funkční prototyp popř. prototypovou sérii.

Malosériová výroba:
Pokud zákazník nemá výrobní možnosti, kompletně realizujeme malosériovou výrobu zařízení. Ve spolupráci se státní zkušebnou VTÚPV Výškov zajišťujeme posouzení shody výrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektrické bezpečnosti dle příslušných norem a nařízení vlády ČR.

Poradenská činnost:
- v oblasti navrhování desek s plošnými spoji (návrhový systém DC/CAD, EAGLE)
- posouzení stavu historické elektroniky

Servis průmyslové elektroniky:
Elekronika má dnes široké uplatnění jak v mnoha průmyslových zařízeních (chladící a klimatizační zařízení, svařovací technika apod.) tak v technice určené pro domácnosti (řídící jednotky kotlů, automatických vrat, bílá technika apod.). Specializované servisní firmy ze známých důvodů řeší obvykle opravy elektroniky výměnou celých funkčních bloků za cenu mnohonásobně vyšší, než je cena vadné součástky. V mnoha případech autorizovaný servis neexistuje stejně jako servisní dokumentace k danému zařízení. Na základě našich dlouholetých teoretických i praktických zkušeností se snažíme optimalizovat analýzu závady a po vzájemné dohodě se zákazníkem potřebnou technickou dokumentaci získat nebo nakreslit, vadné komponenty vyměnit a tím cenu za opravu snížit na úroveň přijatelnou pro zákazníka.

Servis a renovace historické audiotechniky:
Přestože dnešní doba přeje rychlému vývoji a následnému prodeji zařízení spotřební elektroniky, je stále mezi lidmi velké množství historické elektroniky kvalitně a poctivě vyrobené generacemi našich předků ať už v zemích bývalého komunistického bloku nebo na západ od něho. Tyto přístroje byly vyrobené tak, že i po mnoha desítkách let jsou funkční a po odborné a citlivé opravě či renovaci mohou nadále po další léta sloužit svým majitelům. Sběrný dvůr je nedůstojné místo pro tuto starou elektroniku. Raději nás kontaktujte, pokusíme se vdechnout jim nový, plnohodnotný život po boku dnešní opravdu spotřební elektroniky řízené Arduiny či beduiny :-). Nemusí se vždy jednat o opravu, jsme schopni provést pouze odborné posouzení stavu daného zařízení, popř. určit jeho aktuální sběratelskou hodnotu.
Jedná se hlavně o elektronková či tranzistorová rádia, magnetofony, gramofony, zesilovače, popř. měřící techniku.
Jsme samozřejmě schopni opravit i moderní současnou elektroniku, ale zde je oprava mnohdy k ceně nového zařízení nerentabilní. Neprovádíme opravy mobilních telefonů, výpočetní techniky a televizorů.

Vývoj, výroba a servis zařízení s elektronkami a digitrony:
V době kdy majitel firmy získával své první zkušenosti s elektronikou byly elektronky již lehce za svým zenitem. Nicméně dlouho se během své praxe s nimi intenzívně setkával ať už teoreticky či prakticky (vzpomínky na "pohlazení " anodovým napětím nelze zapomenout). Pak dlouho byly na prvním místě polovodiče a nyní uzrál čas návratu k těmto historickým součástkám, které mají opravdu, ale opravdu něco do sebe. A to "něco do sebe" spolu s nostalgií vedlo k zúročení zkušeností dříve získaných.
Činnost firmy chceme intenzívněji zaměřit jak na servis přístrojů s elektronkami, tak na vývoj a výrobu zařízení a příslušenství pro měření elektronek a digitronů.
Rádi Vám vypracujeme cenovou kalkulaci, prosím specifikujte Vaše požadavky a vyplňte připravený formulář nebo nás kontaktujte.


Copyright 2007 Ing Ivo Guńka - IGDesign
Všechna práva vyhrazena
· Vytvořeno 2007 v eline ©