IGDESIGN - vývoj aplikované elektroniky


CENÍK

Vývoj
Vývoj hardware a software, stejně jako návrh desek s plošnými spoji, je tvůrčí činností s mnoha stupni volnosti. Např. při navrhování DPS pro speciální aplikace nebo na základě požadavku „ co nejvíce součástek na co nejmenší plochu a pokud možno jednovrstvé desky“ se do návrhu promítá vlastní „ know how“ návrháře a cenu lze dopředu určit pouze orientačně. Ještě více to platí pro reverzní engineering.

Servis, výroba
Cena za výrobu a servisní práce je dána konkrétní zakázkou a dále závisí na časových nárocích spojených s termínem realizace.

Poradenství
V oblasti poradenství cena závisí převážně na časových nákladech nutných pro zpracování zakázky.

Orientační ceny:
vývojové a konstrukční práce
500,- Kč/hod
reverzní engineering
500,- Kč/hod
servisní práce
350,- Kč/hod
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn:
1) cena za servis a renovaci historické elektroniky je vždy předběžně určena individuálně na základě posouzení stavu daného zařízení a následně průběžně konzultována s klientem. Opravy historické elektroniky jsou mnohem časově náročnější než opravy moderní elektroniky a taktéž dostupnost náhradních dílů může být časově problematická a finančně náročnější.
2) cena za servis elektronických jednotek průmyslové elektroniky je vždy předběžně určena na základě posouzení stavu poškození daného zařízení a taktéž je určena dostupností potřebné servisní dokumentace. V případě získávání schématu zapojení z vadné desky, popř. návrhu nové desky platí hodinová cena pro reverzní engineering.

Uzavírání zakázky:
  • na základě požadavků zákazníka a dodaných podkladů je stanovena předběžná cena zakázky
  • po odsouhlasení cenové nabídky a termínu zakázky (popř. po úhradě zálohy na zakázku) začíná běžet doba na její realizaci
  • termín realizace zakázky je standartně 10 prac. dnů pro návrh desky s plošnými spoji (za předpokladu konečného a dále neměnného schématu zapojení, specifikace použitých součástek, mechanických záležitosti apod.). Pro vývojové činnosti jsou termíny individuální stejně jako pro výrobní a servisní činnosti.Rádi Vám vypracujeme cenovou kalkulaci, prosím specifikujte Vaše požadavky a vyplňte připravený formulář nebo nás kontaktujte.
Copyright 2007 Ing Ivo Guńka - IGDesign
Všechna práva vyhrazena
· Vytvořeno 2007 v eline ©